Để đầu tư thành công, điều quan trọng nhất là phải có một bộ tiêu chí để lựa chọn được các siêu cổ phiếu. Mặc dù có sự khác nhau nhất định giữa các cổ phiếu tăng trưởng và các cổ phiếu chu kỳ, nhưng nhìn chung các siêu cổ phiếu đều có thể tới từ cả hai loại này, và chúng cùng chia sẻ một số tiêu chí chính nhất định về cơ bản. Sau đây là các tiêu chí quan trọng nhất cần xem xét để lựa chọn các siêu cổ phiếu. Một siêu cổ phiếu không nhất thiết phải có đầy đủ các đặc điểm dưới đây, nhưng nhìn chung cổ phiếu càng có nhiều đặc điểm tốt hội tụ thì điểm phân loại càng cao và càng có nhiều khả năng tăng giá. 

  1. CỔ PHIẾU CÓ KẾT QUẢ KINH DOANH CHIẾN THẮNG
  2. KẾT QUẢ KINH DOANH TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG
  3. GIÁ RẺ DƯỚI GIÁ TRỊ CHÍNH LÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ TUYỆT VỜI
  4. CỔ PHIẾU LIÊN TỤC TĂNG TRƯỞNG
  5. EPS DỄ DÀNG TĂNG TRƯỞNG MẠNH TRONG QUÝ TIẾP THEO

Chúng tôi đã phân tích sâu về 5 tiêu chí cơ bản của siêu cổ phiếu, minh họa bằng các ví dụ điển hình từ thực tế thị trường Việt Nam. Xem chi  tiết tại đây >>

Sau khi chọn lọc được các cổ phiếu đáp ứng 5 tiêu chí cơ bản kể trên, đừng vội lao vào ngay, hãy xem xét điều kiện thị trường, chờ đợi các mẫu hình biểu đồ xuất hiện. Và phải nhớ rằng mua được siêu cổ phiếu chưa phải là điều quyết định thành công của bạn, quan trọng là xử lý đúng cách sau khi mua. Hãy đọc kỹ 10 quy tắc vàng để biết cách xử lý sau khi mua. 

Copyright 2020 © TSI-team.

Đăng ký nhận tư vấn
và học đầu tư qua thực tế

ĐỂ ĐẦU TƯ GIỎI HƠN, KIẾM LỜI BỀN VỮNG VÀ TRÁNH THUA LỖ LỚN.