CAN SLIM

S – Cung cầu (Supply and Demand)

Cung cầu Các nhà đầu tư tổ chức tích lũy khối lượng lớn cổ phiếu (mua), đặc biệt vào những thời điểm quan trọng như khi cổ phiếu đang hình thành và phá vỡ thoát ra khỏi mẫu hình biểu

Đọc tiếp »

Đăng ký học đầu tư qua giao dịch thực tế

Miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn
và học đầu tư qua thực tế

ĐỂ ĐẦU TƯ GIỎI HƠN, KIẾM LỜI BỀN VỮNG VÀ TRÁNH THUA LỖ LỚN.