Menu

Bốn chiến lược đầu tư trụ cột

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là một trong ba trọng tâm chiến lược. Không có phân tích cơ bản sẽ không dám đầu tư lớn, không dám giữ lâu để các vị thế thắng lớn, nên không đạt được thành tích siêu hạng.

Phân tích vĩ mô

Chọn cổ phiếu đang được hưởng lợi chính sách (tài khoá, tiền tệ, hiệp định thương mại…), hoặc đang vào giai đoạn thuận lợi theo Chu kỳ kinh tế, giúp giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả, thậm chí đi trước 1 bước.

Phân tích kỹ thuật

Sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm các điểm mua rủi ro thấp trên các cổ phiếu đạt các tiêu chí PTCB và PTVM, bắt đầu vào giai đoạn tăng giá, và để tìm thời điểm chốt lời phù hợp tối đa hiệu suất.

Quản lý nguồn vốn

Phân bổ vốn khoa học giúp dễ dàng làm chủ cảm xúc, tránh bị  cóng không thể hành động khi sai lầm, tránh thua lỗ quá lớn không thể phục hồi, nhưng vẫn đảm bảo thắng lớn khi đúng.

GÓC NHÀ ĐẦU TƯ

Góc nhà đầu cung cấp các quy tắc tốt để giao dịch cổ phiếu, những lời khuyên về cách đọc biểu đồ cổ phiếu, cách tìm kiếm những đặc điểm về cơ bản và cách giao dịch mua bán để kiếm lợi nhuận từ thị trường cổ phiếu.

Bạn chưa có tài khoản chứng khoán? Bạn muốn mở tài khoản để lưu ký chứng khoán? Chúng tôi nhận hỗ trợ mở tài khoản miễn phí. Nhấn vào đây để mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi!

Tư vấn đầu tư chứng khoán Việt Nam

Bạn đã có tài khoản chứng khoán nhưng muốn tăng hiệu quả đầu tư? Chúng tôi  sử dụng chiến lược đầu tư giá trị kết hợp tăng trưởng để chọn  lọc cổ phiếu, giúp bạn tăng cường hiệu suất đầu tư. Đăng ký tại đây!

Đào tạo kỹ năng đầu tư qua thực chiến

Bạn muốn học đầu tư nhưng ngại các khoá học không đáp ứng được nhu cầu? Chúng tôi hỗ trợ đào tạo các kỹ năng đầu tư từ cơ bản tới nâng cao qua giao dịch thời gian thực hoàn toàn miễn phí. Đăng ký tại đây!

Copyright 2020 © TSI-team.

Đăng ký nhận tư vấn
và học đầu tư qua thực tế

ĐỂ ĐẦU TƯ GIỎI HƠN, KIẾM LỜI BỀN VỮNG VÀ TRÁNH THUA LỖ LỚN.