Giao dịch swing, hay giao dịch theo dao động là chiến lược tập trung vào việc chốt lãi với tỷ lệ nhỏ hơn và cắt lỗ nhanh hơn trong các giai đoạn thị trường khó khăn, khó có thể kiếm được những khoản lãi lớn. Lợi nhuận kiếm được bằng giao dịch Swing có thể nhỏ hơn, nhưng khi được thực hiện một cách nhất quán theo thời gian chúng có thể luỹ kế mang lại khoản lợi nhuận tuyệt vời. Các vị thế giao dịch swing thường được giữ trong một vài ngày đến vài tuần, nhưng cũng có thể được giữ lâu hơn.

2. Giao dịch Swing theo mẫu hình vai đầu vai ngược

6. Giao dịch Swing theo mẫu hình cờ chữ nhật và cờ đuôi nheo

Đăng ký học đầu tư qua giao dịch thực tế

Miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn
và học đầu tư qua thực tế

ĐỂ ĐẦU TƯ GIỎI HƠN, KIẾM LỜI BỀN VỮNG VÀ TRÁNH THUA LỖ LỚN.