Cách bán

Khi nói đến đầu tư thành công, bán cổ phiếu vào đúng thời điểm cũng quan trọng như khi mua. Hệ thống CANSLIM cung cấp các quy tắc bán phòng vệ tránh các khoản thua lỗ tiềm năng và các quy tắc chốt lãi. Đồng thời, cung cấp cho bạn cách nhận diện các siêu cổ nên nắm giữ lâu dài.

Tại sao cần phải có các quy tắc bán?

“Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng bán quan trọng hơn mua rất nhiều. Nếu bạn chưa biết gì về đầu tư chứng khoán, bạn sẽ khởi đầu tốt đáng kinh ngạc chỉ với kỹ năng bán tốt”.

Bán để giới hạn thua lỗ ở mức 7-8%

“Bước ngoặt lớn trong đời chứng của tôi là khi tôi đưa ra quyết tâm và lập lời thề sẽ KHÔNG BAO GIỜ để mức lỗ vượt quá 8%. Và trong 5 năm tiếp theo, tôi đạt tỷ suất lợi nhuận trung bình 220% mỗi năm, tổng lợi nhuận kép là 33.500%. Đã 28 năm trôi qua và tôi chưa bao giờ vi phạm kỷ luật đó dù chỉ một lần!” (Mark Minervini)

Cách chốt lãi đơn giản nhất: Bán ở mức lãi 20-25%

“Bí mật nằm ở chỗ nhảy ra khỏi thang máy ở một trong các tầng trên đường thang máy đi lên và không ngồi trong thang máy trên đường đi xuống” (William J. O’Neil).

Quy tắc nắm giữ 8  tuần để thu các khoản lãi lớn

Đây là một ngoại lệ không tuân theo quy tắc chốt lãi ở mức 20-25%, quy tắc này sẽ giúp bạn nắm giữ chặt các siêu cổ phiếu để thu được những khoản lãi rất lớn.

Quy tắc 7 tuần: Cách sử dụng đường MA10 và MA50 ngày làm tín hiệu bán

Sử dụng các đường MA 10 ngày và MA 50 ngày làm chỉ báo chính để bán cổ phiếu và/hoặc cắt giảm quy mô vị thế, gọi là Quy tắc 7 tuần. Quy tắc này giúp bám theo các cổ phiếu tăng giá dài hạn, thoát ra khi cổ phiếu có khả năng thay đổi xu hướng. Là quy tắc bổ trợ cho quy tắc 8  tuần và quy tắc chốt lãi bằng đường MA10 ngày

Lệnh Dừng theo thời gian: quy tắc giúp sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn

Nếu cổ phiếu của bạn không hoạt động hiệu quả thì sự kém hiệu quả của nó đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh mục của bạn. Sau nhiều tuần cổ phiếu của bạn vẫn không tăng cũng không giảm thì phải xử lý thế nào?

Cách bán ở những cú giảm mạnh bất ngờ

Khi đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng, tất nhiên không ai mong đợi những trường hợp thị trường bất ngờ giảm mạnh mà không có tín hiệu bào trước. Phải xử lý thế nào khi rơi vào tình cảnh này?

Bán theo đỉnh cao trào

Hành động bán khi cổ phiếu đang tăng vọt mang lại lợi nhuận lớn không dễ dàng như mọi người nghĩ. Thực sự nó là nhiệm vụ đầy cảm xúc. Và đó là lý do chúng ta phải thảo luận về vấn đề này. 
 

Đăng ký học đầu tư qua giao dịch thực tế

Miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn
và học đầu tư qua thực tế

ĐỂ ĐẦU TƯ GIỎI HƠN, KIẾM LỜI BỀN VỮNG VÀ TRÁNH THUA LỖ LỚN.