Tăng trưởng EPS hàng năm

  • Tăng trưởng EPS hàng năm đạt từ 25% – 50% hoặc cao hơn nữa càng tốt trong vòng ba năm qua

Tại sao tăng trưởng EPS hàng năm lại quan trọng?

Các công ty có thể cắt giảm chi phí hoặc thực hiện các biện pháp khác để tăng EPS đột biến trong một hoặc hai quý. Thông qua thủ thuật này, họ có thể che dấu những vấn đề cơ bản nghiêm trọng hơn mà công ty có thể gặp phải, bao gồm các vấn đề về nhu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ của công ty, về tỷ suất lợi nhuận bị giảm, về xu hướng tiêu cực của ngành. Vì vậy, tăng trưởng thu nhập hàng năm (A) mạnh mẽ là yếu tố đảm  bảo cho công ty có sự chắc chắn hơn về dài hạn.

Ở đây một lần nữa, mức tăng trưởng EPS hàng năm 25% là mức tối thiểu. Các cổ phiếu hàng đầu thường sẽ tăng trưởng theo năm thậm chí còn mạnh hơn. Ví dụ,  tỷ lệ tăng trưởng EPS hàng năm trong ba năm của Google  là 293% trước khi tăng giá gấp 5 lần kể từ năm 2004.

Tìm kiếm  bảng xếp hạng tăng trưởng EPS hàng năm ở đâu?

Tại TTCK mỹ, IBD định kỳ đưa ra bảng xếp hạng EPS của các cổ phiếu niêm yết. Theo đó, họ tiến hành xếp hạng từng cổ phiếu từ 99 (tốt nhất) đến 1 (kém nhất) về mức tăng trưởng EPS hàng quý và hàng năm. Các cổ phiếu tốt nhất thường có  Xếp hạng EPS  từ 95 trở lên, có nghĩa là chúng nằm trong số 5% cổ phiếu hàng đầu về hiệu suất EPS. 

Hiện nay, ở VN vẫn chưa có tổ chức nào đưa ra bảng xếp hạng tăng trưởng EPS hàng năm cho các cổ phiếu niêm yết trên thị trường. Tuy nhiên, qua ứng dụng thực tế CANSLIM  vào giao dịch, chúng tôi (TSI) nhận thấy rằng thành tố A – tăng trưởng EPS theo năm, dường như là yếu tố được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ cho các nhà đầu tư thông thường với kỹ năng đánh giá cổ phiếu chưa thành thạo. Đối với chúng tôi, khi đã trải qua nhiều năm ứng dụng phân tích cơ bản vào chọn lựa cổ phiếu, chúng tôi dễ dàng nhận diện được có hay không tính bền vững dài hạn trên báo cáo KQKD hàng quý của các cổ phiếu riêng lẻ, do đó chúng tôi  không chú trọng việc xây dựng bảng xếp hạng tăng trưởng EPS hàng năm theo cách của IBD mà chỉ xây dựng bảng xếp hạng EPS theo quý sau đó chọn ra các ứng viên tiềm năng nhất để đi sâu vào phân tích và xây dựng chiến lược giao dịch. Bảng xếp hàng và các báo cáo được cung cấp miễn phí cho các nhà đầu tư đăng ký nhận tư vấn của chúng tôi.

TIẾP THEO:  N – SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ MỚI